Maica Domnului Floarea Nepieritoare!- Icoana sufletelor frumoase!-Mother of God The Everlasting Flower! - The icon of beautiful souls!

Maica Domnului Floarea Nepieritoare!- Icoana sufletelor frumoase!-Mother of God The Everlasting Flower! - The icon of beautiful souls!

O, Preasfântă şi Preanevinovată Maică Fecioară, nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor! Apără-ne pe toţi cei ce în necazuri alergăm la Tine, auzi suspinurile noastre, pleacă urechea Ta la rugăciunea noastră. Stăpână şi Maica Dumnezeului nostru, nu trece cu vederea pe cei care cer ajutorul Tău şi nu ne lepăda pe noi, păcătoşii, înţelepţeşte-ne şi ne învaţă, nu te depărta de la noi, robii Tăi, pentru cârtirea noastră. Fii nouă Maică şi Ocrotitoare, ne predăm milostivului Tău Acoperământ. Îndreaptează-ne la o viaţă lină şi fără de gâlceavă, ca să ne plângem păcatele noastre. O, Maică Marie, Preabuna şi Grabnica noastră Apărătoare, acoperă-ne cu mijlocirea Ta. Apără-ne de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, îmblânzeşte inimile oamenilor răi care se ridică împotriva noastră.

O, Maica Domnului şi Ziditorului nostru! Tu, Ceea ce eşti rădăcina fecioriei şi neveştejita floare a nevinovăţiei şi curăţeniei, trimite-ne ajutor nouă, celor neputincioşi şi învăluiţi în patimi trupeşti şi rătăciri ale inimii. Luminează ochii noştri sufleteşti, ca să vedem calea adevărului lui Dumnezeu. Întăreşte cu harul Fiului Tău, voinţa noastră neputincioasă spre împlinirea poruncilor, ca, fiind izbăviţi de orice necaz şi năpastă cu preaminunata Ta apărare, să fim îndreptăţiţi la straşnica judecată a Fiului Tău, Căruia Îi înălţăm slavă, cinste şi închinăciune acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k, si aplicatii de pietre semipretioase.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- DETALIU- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

Maica Domnului Floarea Nevestejita- Icoana realizata pe lemn, in stil bizantin cu foita de aur de 22k.
Dimensiune 55×70 cm
Mother of God The Everlasting Flower – Icon made on wood, in Byzantine style with 22k gold leaf. Dimension 55×70 cm

THEODOROS ART SRL

ceraselaciuca@yahoo.com

ceraselaciuca@gmail.com

0040761040129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *